Ny metod för att mäta hur samhällsuppdrag uppfylls av statens bolag

Regeringen presenterar en ny metodik för att mäta hur väl särskilt beslutade samhällsuppdrag utförs, via så kallade uppdragsmål. Uppdragsmålen syftar till att säkerställa att bolag utför sina särskilt beslutade samhällsuppdrag, att tydliggöra i termer av lönsamhet och värde kostnaden för utförandet samt att möjliggöra uppföljning och rapportering av uppdragen.

Pressmeddelande: Ny metod för att mäta hur samhällsuppdrag uppfylls av statens bolag

Finansdepartementet,
26 juni 2014