Ny ordförande för utredningen om kommunernas framtid

Niklas Karlsson är ny ordförande för kommunutredningen. SKL utgår ifrån att utredningen fortsätter att värna det lokala självstyret och underlättar samverkan.