Ny överenskommelse för god kvalitet inom socialtjänsten

Sveriges Kommuner och Landsting och staten har träffat en ny överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.