Ny överenskommelse för kortare väntetider i cancervården

En ny överenskommelse med regeringen och SKL har slutits om att korta väntetiderna och förbättra cancervården.