Ny överenskommelse om läkemedelskostnader

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om statens bidrag till landstingen avseende kostnaderna för läkemedelsförmånerna för år 2015.