Ny överenskommelse om satsningar på psykisk hälsa

Regeringen och SKL har beslutat om en ny överenskommelse för att förbättra den psykiska hälsan.