Ny professionsmiljard till vårdens kompetensförsörjning

Regeringen har slutit en ny överenskommelse med SKL om statligt stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården genom den så kallade Professionsmiljarden.