Ny rapport bekräftar behovet av ökad digital delaktighet och IT-användning i skolan

Internet har idag en självklar plats i de allra flestas vardagsliv, men det är fortfarande alarmerande många i Sverige som inte använder internet. Inte minst skolelever.