Ny rapport om den offentliga sektorns betydelse för ekonomisk utveckling

Långtidsutredningen presenterar i dag en ny underlagsrapport, The Welfare State and Economic Performance, skriven av professor Torben M. Andersen vid Aarhus universitet.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet