Ny rapport: Så stärks Sveriges innovationsförmåga

Sveriges förmåga att fortlöpande skapa innovationer i företag är central för det ekonomiska välståndet på lång sikt. För att behålla Sveriges ställning som en av de ledande forsknings- och innovationsnationerna krävs ansträngningar på flera plan. Bland annat bör kvalitén på utbildning förbättras och samarbetet mellan akademi och företag stärkas. Det skriver Långtidsutredningen som i dag presenterar en ny underlagsrapport, Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt.