Ny regional indelning ger stärkt välfärd

För att möta framtida utmaningar behöver Sverige så snart som möjligt förändra dagens läns- och landstingsindelning, skriver Ardalan Shekarabi (S) och Lena Micko, SKL.