Ny rekommendation ska ge ökad kvalitet i äldreboende

Nu har SKL tagit fram rekommendationer för hur kommunerna kan utveckla kvalitén på särskilda boenden för äldre.