Ny samverkansmodell ger svårt sjuka effektiva läkemedel

Från och med 2015 träder landstingens nya samverkansmodell för läkemedel  i kraft. Modellen ska bland annat resultera i att patienter ska få tillgång till samma läkemedel oavsett var man bor i landet.