Ny strategi för att bekämpa antibiotikaresistens

Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort och växande hot mot såväl människors och djurs hälsa, som ekonomi och handel. Redan idag uppskattas 700 000 personer per år över världen dö i infektionssjukdomar på grund av resistens mot olika läkemedel. Den siffran kan till år 2050 växa till 10 miljoner personer årligen.