Ny strategi för läkemedelsanvändning

I syfte att främja samarbetet på läkemedelsområdet har regeringen och SKL gemensamt tagit beslut om en ny nationell läkemedelsstrategi.