Ny strategi mot mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsminister Åsa Regnér mottog idag en utredning med förslag på nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. En av slutsatserna är att det behövs mer fokus på våldsförebyggande insatser och i det arbetet måste pojkar och män involveras mer.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Åsa Regnér