Ny strategi ska ge renare vatten

Regeringen ger idag ett uppdrag till Boverket att utarbeta en strategi för att förbättra samordningen och utvecklingen av frågor som rör material som är i kontakt med dricksvatten.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan