Ny studie: Samsyn om företagshälsans positiva effekter


Åtta av tio företag köper in tjänster som rör företagshälsovård. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.