Ny styrelseledamot för Riksgälden

Regeringen har i dag beslutat att utse ekonomidirektören vid Försvarsmakten Helena Thunander Holmstedt till ny ledamot i styrelsen för Riksgäldskontoret.

Finansdepartementet,
7 maj 2015