Ny upphandlingsmodell ska vässa äldreomsorg


Hur ska kommuner upphandla äldreomsorg med god kvalitet? En lösning är att fokusera mer på dynamisk uppföljning av kvalitet än detaljerade krav på utföraren. Det framkom under ett seminarium i Almedalen.