Ny utredning för bättre tillgång till offentlig information

Med anledning av ändringar i PSI-direktiv har regeringen beslutat att ge en utredare i uppdrag att förbättra förutsättningarna för företag och andra att få tillgång till och använda offentlig information som til exempel väder- och trafikdata.