Ny vägledning för att förebygga och upptäcka oegentligheter i verksamheten

I dag publicerar Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny vägledning som ska stödja myndigheterna i deras arbete med att förebygga och upptäcka oegentligheter i verksamheten. Vägledningen ger också kunskap om hur intern styrning och kontroll kan användas i det förebyggande arbetet. Vägledningen vänder sig till chefer och anställda inom statliga myndigheter.