Ny vägledning gör det enklare för myndigheter att upphandla varor och tjänster

Väl utformade förfrågningsunderlag är en av grundstenarna för en lyckad upphandling och en god affär. Kammarkollegiets upphandlingsstöd lanserar nu efter ett öppet remissförfarande och djupintervjuer med upphandlare och leverantörer en praktisk vägledning för utformning av förfrågningsunderlag vid upphandling av varor och tjänster. Med anledning av vägledningen arrangeras en lanseringskonferens den 18 mars i Stockholm.
lättbegripliga och rättssäkra där krav och villkor är relevanta och inte mer omfattande än nödvändigt utifrån den aktuella upphandlingen. ”Med hjälp av vägledningen vill vi