Ny vägledning om att avropa personalsystem

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram en vägledning för myndigheter som överväger att avropa från ESV:s statliga ramavtal för personalsystem. Vägledningen kan myndigheterna använda för att ta ställning till om det bästa för dem är att avropa från ramavtalet, anlita Statens servicecenter eller göra en egen upphandling. För dem som beslutar att avrop är rätt väg att gå så ger vägledningen stöd i avropet.