Ny vägledning om att ge bidrag till det civila samhället

Många myndigheter ger bidrag till organisationer i det civila samhället, några har det som sin huvudsyssla, andra gör det mer sällan. Det har dock saknats en vägledning på området, något som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Ekonomistyrningsverket vill råda bot på. Därför publicerar vi idag en vägledning om just bidragsgivning till det civila samhället.