Ny vägledning om att göra konsekvensutredningar

Ekonomistyrningsverket lanserar idag en helt ny vägledning om att arbeta med konsekvensutredningar. Alla myndigheter som tar fram nya regler måste göra en konsekvensutredning. Men det är inte alltid så lätt att veta vad den bör innehålla eller hur man går tillväga för att göra en tillräckligt bra konsekvensutredning.