Ny vägledning vill skapa möjligheter för ökad dialog och förhandling i offentlig upphandling

Ökade kontakter mellan upphandlande myndigheter och leverantörer leder till bättre upphandlingar. Upphandlingsstödets nya vägledning om dialog och förhandling visar hur myndigheter kan använda sig av dessa verktyg för att skapa bättre affärer för alla parter.
Många upphandlande myndigheter avstår från dialog och förhandling vid upphandlingar, eftersom de upplever en osäkerhet kring vilka kontakter som är tillåtna. Samtidigt är både upphandlande myndigheter och leverantörer övertygade om att ökade kontakter skulle leda till bättre affärer, exempelvis genom att de krav och kriterier som ställs