Nya avtal om konkurrensklausuler och uppfinningar

Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har träffat överenskommelser om konkurrensklausuler och om arbetstagares uppfinningar.