Nya betygsblanketter

Den 1 december trädde nya föreskrifter (SKOLFS 2014:50) i kraft som avser utformningen av terminsbetyg. För betygskatalogen gäller samma föreskrifter som tidigare (SKOLFS 2011:123) och där har inte några ändringar gjorts.

Vi har tagit fram nya betygsblanketter gällande terminsbetyg, enligt skolverkets nya föreskrift (SKOLFS 2014:50)

De betyg som berörs är följande:

Du kan beställa betygsblanketterna och de övriga blanketterna i vår webbshop. De nya blanketterna hittar du direkt genom att klicka på länkarna ovan.