Nya bullerregler gör det enklare att bygga

Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för utomhusbuller. Ett höjt riktvärde för lägenheter upp till 35 kvm gör det enklare att bygga små lägenheter. De nya bullerreglerna börjar gälla från och med den 1 juni i år.

– Vi har nu fått en ny, väl avvägd, bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Artikel: Nya bullerregler gör det enklare att bygga lägenheter

Näringsdepartementet,
12 april 2015