Nya exportmöjligheter för svenska livsmedel

Regeringens satsning på att öka exporten av livsmedel ger resultat. Flera nya exportmarknader utanför EU har nu öppnats på kort tid tack vare ett omfattande arbete från svensk sida speciellt svenska myndigheter som Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Det är först och främst på de asiatiska marknaderna som intresset finns för att öka exporten av jordbruks- och livsmedelsprodukter.