Nya förslag om datadelning för att stärka innovation och AI


EU-kommissionen har presenterat sitt tredje åtgärdspaket inom den digitala ekonomin gällande datadelning. Tanken är att datadelningen ska främjas både från offentlig och privata sektor. Det digitaliserade samhället behöver mycket data. Det privata näringslivet är inte skattefinansierat och investeringar och företagshemligheter måste skyddas. Innovation och produktutveckling bygger ofta på företagens egen data. Nu föreslår kommissionen principer för delning av maskindata genererat från Internet of Things. Kommissionen har även i detta paket tydliga ambitioner att styra och reglera marknaden.