Nya kommunala bostadshus upphandlade

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat kommunala bostadshus. 21 mars skrevs avtal för högre hus med Lindbäcks Bygg och NCC. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) genomfört en upphandling i två steg för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder. 21 mars undertecknades ramavtal med Lindbäcks Bygg och NCC i upphandlingens andra del som omfattar hus med 4-6 våningar.

– Vårt ramavtal för bostadshus ska kunna användas av alla Sveriges 290 kommuner. Kommunerna ska själva kunna påverka husens utformning. På så sätt skiljer sig avtalet från andra befintliga på marknaden, säger Lena Micko, ordförande SKL.

De upphandlade husen är så kallade lamellhus som klarar byggregler även i bullriga lägen eftersom sovrum kan placeras på husets tysta sida. Andra massupphandlade hus är ofta så kallade punkthus som behöver en särskild tomt som inte är utsatt för buller.

– Det är inte bara fasta hustyper som är upphandlade. Kommunerna kan själva påverka husens utformning, till exempel genom att välja antalet lägenheter, säger SKI:s vd Eva-Lotta Löwstedt-Lundell.

Med dessa hus går det att bygga sammansatta kvarter som inte kräver en helt fri tomt och det går enkelt att komplettera redan befintlig bebyggelse.

Efter att ramavtalen för de lägre husen undertecknades den första februari har ett stort antal kommuner och bolag anmält intresse. Förhoppningen är att det redan under 2017 ska kunna finnas färdiga hus någonstans i landet. I den första delen av upphandlingen, som omfattade hus på 2-4 våningar, slöts ramavtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA.

Fakta om avtalet

Ramavtalet kan användas av såväl kommunerna som kommunala bolag. Kommunerna kan även sluta avtal med privata aktörer om att uppföra och förvalta bostäderna. Det är inte bara fasta hustyper. Kommunerna kan själva påverka husens utformning, till exempel antal lägenheter. De upphandlade husen är så kallade lamellhus som klarar byggregler även i bullriga lägen eftersom sovrum kan placeras på husets tysta sida.

Frågor om SKL:s arbete med bostadsförsörjning

Bengt Westman
Expert
070-319 78 26
bengt.westman@skl.se

Pressjour

08-452 71 01
press@skl.se