Nya lagar och förordningar inom HR-området

SKL Kommentus erbjuder offentlig sektor tjänster och produkter som stödjer och effektiviserar verksamheten inom HR-området. Det handlar om olika HR-tjänster i form av webbtjänster och IT-stöd, tryckta blanketter och specialprodukter och tryckta lagar och avtal som rör den kommunala verksamheten.

Inom området lagar och avtal bedrivs en fortlöpande bevakning av förändringar vilka sammanställs och finns tillgängliga genom vår abonnemangsservice, Infobank.

Webbtjänsten Infobank ger stöd inom området arbetsrätt i form av lagar, avtal, AD-domar, förordningar, författningar i samarbete med arbetsgivarpolitiska avdelningen hos SKL och nyhetsinformation från institutioner och myndigheter samt en arbetsgivarhandbok.

Vår tjänst KOLL ger stöd i den problematik som är knuten till kravet gällande lärarlegitimationen i form av kartläggning, analys och genomförande som avser kompetens.

Många nya lagar på skolområdet

Under de senaste åren har politiken haft ett stort fokus på skolområdet. Genom åren har alltid skolan varit ett huvudområde för stor politisk förändringsvilja.

Sedan den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft 2010-08-01 har 29 ändringslagar, med 14 övergångsbestämmelser, trätt i kraft eller är på väg att träda i kraft. Till det kommer de förändringar som skett som en följd av lagen i Skolverkets författningssamling (SKOLFS).

– De förändringar som skett gäller inte bara kravet på lärarlegitimation med rätt behörighet i de ämnen läraren undervisar utan också förändringarna i själva skolverksamheten, införande av betyg i årskurs sex, förändringar i gymnasieskolan med mera, säger Ie Frisén, affärsansvarig HR-tjänster.

Nu finns ändringarna till och med SFS (2014:1013), i kraft 2014-07-22) och (2014:960) och (2014:1002) med ikraftträdande 2015-01-01 tillgängliga i vår Infobank.

Vill du veta mer om vårt HR-koncept? Här kan du boka en kontakt.