Nya och ändrade regler om avgifter

Förra året genomförde Ekonomistyrningsverket (ESV) ett uppdrag om avgifter och som en följd av det vi kom fram till har nu flera regler ändrats. Det är både regeringen som fattat beslut om förordningsändringar och Ekonomistyrningsverket som fattat beslut om ändringar i föreskrifter och allmänna råd.