Nya omarbetade blanketter för sökande till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Vi har tillsammans med referensgruppen för gymnasieantagning gjort en översyn av de blanketter som rör antagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolans program.

Korrigering har gjorts utifrån de synpunkter som referensgruppen har fått från antagningskanslierna. Blanketter som berörs av dessa förändringar är:

Du kan beställa dessa och de övriga blanketterna i vår webbshop. De nya blanketterna hittar du direkt genom att klicka på länkarna ovan.