Nya patientavgifter 2015

Ett landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården. Tre landsting har höjt avgiften i den slutna vården.