Nya patientavgifter 2016

Två landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården. Ett landsting har höjt avgiften för läkarbesöken.