Nya regler för att motverka skatteundandragande

Regeringen har i dag överlämnat två propositioner till riksdagen. Den första propositionen innehåller förslag som ska motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för att undkomma beskattning, dels att företag och fysiska personer undviker skyldigheten att betala kupongskatt. Den andra propositionen innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen för säkerhetsreserv. Även med detta förslag minskar risken för skatteundandragande.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Magdalena Andersson