Nya rundabordssamtal om alternativ infrastrukturfinansiering

Imorgon tisdag den 16 juni deltar infrastrukturministern i ytterligare ett rundabordssamtal om alternativ finansiering av infrastruktur. Mötet är det andra av två samtal som syftar till att bredda kunskapen på området. Vid det första tillfället fokuserades på möjligheter och risker för staten med alternativ finansiering. Morgondagens samtal handlar om att titta på konkreta exempel. Förhoppningen är ett förutsättningslöst samtal om vilka lärdomar man kan dra av redan gjorda erfarenheter på området, såväl goda exempel som mindre lyckade modeller.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson