Nya statliga ramavtal för ekonomisystem

Avtalsspärren på tio dagar är nu över och Ekonomistyrningsverket (ESV) kommer att teckna ramavtal för ekonomisystem med CGI Sverige AB och Visma Enterprise AB. Ett mål med ramavtalen är att de nya systemen ska ge myndigheterna stöd att effektivisera sin verksamhet och utveckla styrningen. Den 1 januari 2018 tar Kammarkollegiet över ansvaret för ramavtalen.