Nya styrelsen på plats

Stämman har utsett ny styrelse för 2016-2017. 23 nya ledamöter och 3 nya suppleanter valdes in.