Nya upphandlingsregler ingrepp i svenska modellen


En statlig utredning har presenterat ett förslag om krav på kollektivavtalsvillkor vid offentliga upphandlingar. ”Förslaget innebär statlig inblandning i lönesättningen”, säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist.