Nya vårdmiljarder stärker befintliga satsningar

Regeringen satsar två nya miljarder riktade till vårdpersonal. Pengarna kommer att stärka redan befintliga insatser på arbetsmiljö och kompetensutveckling inom vården.