Nyanlända hjärtefråga för handlare Özer


Daniel Özer ser det som en medborgerlig plikt att hjälpa nyanlända. Hittills har tre fått jobb och fler är på gång. "Dagligen ser jag på nära håll hur unga, nyanlända och utrikes födda saknar en plats i tillvaron. Därför är det viktigt att vi hjälps åt och bidrar med möjligheter till arbete och försörjning", säger han.