Nyckeltal och frågor om strategiska val är grunden till en it-kostnadsmodell

Idag avrapporterar Ekonomistyrningsverket (ESV) ett regeringsuppdrag om it-kostnader. Vi har tillsammans med 22 myndigheter tagit fram en it-kostnadsmodell baserad på sju nyckeltal, räknat ut de deltagande myndigheternas it-kostnader samt kartlagt sju strategiska val som leder till lyckade it-projekt.