"Nyckfull lagstiftning på RUT- och ROT-området"

"För att företagare ska våga investera krävs en tillltro till att regelverket är mera robust utformat för att kunna gälla i ett längre perspektiv", skriver Svenskt Näringsliv och Näringslivets Skattedelegation i ett yttrande över promemorian Kompletteringar av rutavdraget.