Nyfiken på internationella e-förvaltningsprojekt

I E-delegationens uppdrag ingår att ”bistå regeringen i EU-samarbete och i internationella arbeten som rör e-förvaltning” (dir. 2009:19).