Nyföretagsamheten backar


Nyföretagsamheten backar för tredje året i rad. Siffran är den lägsta på åtta år. "På några års sikt kan vi se stora problem om inte nyföretagsamheten ökar rejält. Vi behöver fler personer som engagerar sig i företagande om Sverige ska klara hård konkurrens, hög sysselsättning och ha den bästa välfärden, säger Carolina Brånby, ansvarig för företagsklimat.