Nyhetsbrevet Barnets rättigheter 1/2014

I årets första nyhetsbrev kan du bland annat läsa hur regeringen uppmärksammar arbetet med barnets rättigheter under året i samband med att barnkonventionen firar 25 år. Regeringens genomförda insatser och åtgärder inom barnrättspolitiken (2010-2013) redovisas i en skrivelse som lämnats till riksdagen i februari. Läs också om regeringens nya handlingsplan för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp.

Nyhetsbrevet Barnets rättigheter 1/2014

Socialdepartementet,
26 februari 2014